شنبه تا چهارشنبه 11:00 تا 18:00
021 22574321
دکتر علیرضا مجدآبادی

دکتر علیرضا مجدآبادی

دندانپزشک زیبایی
دکتر مهسا حلاج

دکتر مهسا حلاج

دندانپزشک زیبایی
دکتر مازیار دولتشاهی

دکتر مازیار دولتشاهی

متخصص جراحی لثه
دکتر مهران آقاگلی

دکتر مهران آقاگلی

جراح فک و صورت
امیر قهرمانی

امیر قهرمانی

سرامیست - طراح لبخند