شنبه تا چهارشنبه 11:00 تا 18:00
021 22574321

ویزیت آنلاین

این امکان به زودی برای کلینیک پریس و مراجعین محترم آن فراهم می گردد. فعلاً لطفا از امکان طرح سوال متنی و یا تلفنی استفاده نمایید.